“…le coeur si sensible / …srce tako osjećajno”, ilustrovana dvojezična knjiga za djecu i mlade, ali i sve ljubitelje tekstova A. Rimbauda,  V. Hugoa i Ch. Baudelairea, objavljena je izdanju izdavačke kuće PUBLIKA i Fondacije Publika. Ova zbirka početak je istoimenog projekta sociopedagoškog i kulturalnog karaktera, koji realizuju Fondacija PublikaContinue Reading

Nakon dodjele nagrada na Konkursu za najbolji bosanskohercegovački strip organizovane na Akademiji scenskih umjetnosti u prisustvu članova žirija Danisa Tanovića i Amira Idrizovića te predsjednika žirija Enkija Bilala, organizovana je  izložba sa nagrađenim i radovima koji su ušli u uži izbor. Najboljih deset radova objavljeno je u zborniku pod nazivomContinue Reading