“…le coeur si sensible / …srce tako osjećajno”, ilustrovana dvojezična knjiga za djecu i mlade, ali i sve ljubitelje tekstova A. Rimbauda,  V. Hugoa i Ch. Baudelairea, objavljena je izdanju izdavačke kuće PUBLIKA i Fondacije Publika. Ova zbirka početak je istoimenog projekta sociopedagoškog i kulturalnog karaktera, koji realizuju Fondacija PublikaContinue Reading

Projekat „Titeuf u BiH“ – projekat senzibilizacije djece i mladih prema strip umjetnosti – bio je podijeljen na dva dijela: objavljivanje u školskom časopisu 5PLUS (distibuira se u 400 osnovnih škola u BiH) 24 Titeufove table s pedagoškim vodičima; 24 table objavljene u dnevnim novinama Oslobođenje (u KUN-U); sociopedagoške radioniceContinue Reading