“…le coeur si sensible / …srce tako osjećajno”, ilustrovana dvojezična knjiga za djecu i mlade, ali i sve ljubitelje tekstova A. Rimbauda,  V. Hugoa i Ch. Baudelairea, objavljena je izdanju izdavačke kuće PUBLIKA i Fondacije Publika. Ova zbirka početak je istoimenog projekta sociopedagoškog i kulturalnog karaktera, koji realizuju Fondacija PublikaContinue Reading

Prevod: Azra Pita Parente Nakon putopisa povećenih Siriji, Alžiru, Istanbulu, autor J.Ferrandez je objavio Sarajevske tramvaje, sa putovanja u BiH u okviru postojeće biblioteke “Carnet d’orient”, ugledne francuske izdavačke kuće Casterman.  Nakon dva boravka u našoj zemlji, autor je zajedno s Centrom Andre Malraux i IK PUBLIKOM osmislio i ralizovaoContinue Reading