Titeuf je jedan od najčitanijih stripova za djecu, ali i one malo starije, u poslednjih dvadesetak godina. Ovog strip-junaka stvorio je švicarski autor Philippe Chappuis koji se potpisuje kao ZEP.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zašto Titeuf?

Titeuf je dječak koji postavlja sebi, a i nama, pitanja o životu i aktuelnim temama današnjeg svijeta: škola, prijateljstvo, roditelji, razvod, nasilje, nezaposlenost, rasna i socijalna segregacija, pa i seksualni život. Ovaj duhoviti strip istražuje vreme u kojem deca, usvajajući kulturu, znanje i pisani jezik, moraju naučiti da se oslobode i svojih tjelesnih impulsa. Avanture Titeufa i njegovih drugara tiču se razvoja ljudskog bića. Čitaoci-saučesnici se identifikuju s glavnim likom i prihvataju njegove šaljive ispade. Komični elementi u ovom stripu na kraju uvijek “zaobiđu” prekršene zabrane i otvaraju debatu između dece-vršnjaka, ali i između odraslih i dece. Titeuf jeste bezbrižan, ali njemu je itekako stalo do samoga sebe, do drugih i do života, on nas nasmejava i oraspoložuje. On je antiheroj koji postavlja sebi pitanja, a ne razboriti junak s gotovim odgovorima.

Objavljivanje strip tabli

Projekat „Titeuf u BiH“ osmislila je Fondacija Publika i uz podršku Ambasade Švicarske u BiH uspjela prevesti i objaviti 24 table u dnevnom listu Oslobođenje (u KUN-U), a za školski časopis 5PLUS (koji se distibuirao u 400 osnovnih škola u BiH) 24 prevedene table pratili su i originalni pedagoški vodiči. Prevod je radio Nihad Hasanović, a autori predagoških vodiča bili su Michele Parente i Azra Pita Parente. Paralelno su u saradnji sa osnovnim školama organizovane sociopedagoške radionice u deset bh gradova na kojima se govorilo o temema iz stripa (tolerancija, solidarnost, empatija, ekologija i dr.)

Titeuf u školama

Paralelno su u saradnji sa osnovnim školama organizovane sociopedagoške radionice i strip radionice u deset bh gradova na kojima se govorilo o temema iz stripa (tolerancija, solidarnost, empatija, ekologija i dr.)

Dvije godine Titeufa, tri konkursa

U okviru dvogodišnjeg projekta organizovana su i tri konkursa; Konkurs za nabolju originalnu tablu, zatim Konkurs “Titeuf kaže NE nasilju”, te Konkurs za najbolji scenario na zadatu tablu.