MILOŠ LAZIN
REDITELJ

JEZICI

Pored maternjeg, srpskohrvatskog: engleski, francuski, razumevanje i čitanje bez muke slovenačkog, makedonskog, bugarskog, snalaženje s nemačkim.

OMILJENA VRSTA PREVODA

esejistika, teatar

SA TRANSLABOM OD

2022. godine

NE DEFINIŠETE SE KAO PREVODILAC, ALI STE UPOZNATI SA SVIJETOM PREVOĐENJA.

Nisam prevodilac, ali sam, kao izvršilac pozorišnih, rediteljskih, radova, dobar deo radnog veka s prevodiocima, i to vrsnim, sarađivao.

NAJDRAŽI PREVODILAČKI PODUHVAT?

Režija Molijerovog “Don Žuana” u prevodu Danila Kiša u NP Mostar 1985.

KOJE PREVODIOCI SU UTICALI NA VAS ILI IH POSEBNO CIJENITE?

Vinaver, Tišma (prevodi Cvajga i Kerteza), Kiš, Mireille Robin, Nicolas Raljević.

KAKO JE PANDEMIJA UTICALA NA VAŠE PREVODILAČKE PODUHVATE?

Ponukala me je da radim više oko prevođenja, da počnem da pišem neku vrstu istorije francuskih prevoda dramskih dela s jugoslovenskih jezika.

KAKO IZGLEDA VAŠ PREVODILAČKI KUTAK?

Nisam prevodilac, ali sam strastveni čitalac rečnika, svih vrsta i svih pravaca; polica s rečnicima je moj kutak.

AUTOR ILI TEKST KOJEG JOŠ NISTE IMALI PRILIKU DA PREVEDETE, A ŽARKO BISTE ŽELJELI

“Noćnik” Laze Kostića, na francuskom ispisani erotski snovi o preminuloj Lenki Dunđerskoj.

ZAVRŠITE REČENICU: DOBAR PREVODILAC…

… je majstor svog maternjeg jezika.

SAVJET MLADIMA ILI ZAINTERESOVANIM ZA PREVODILAČKI POSAO

Ukoliko prevodite za pozorište, idite redovno na probe i osluškujte kako glumci izgovaraju Vaš prevod, potom ga korigujte.

ŠTA ZA VAS ZNAČE TRANSLAB RADIONICE?

Ne pratim dugo njen rad, ali mi se mnogo dopada: učenjem radom, s minimalnim objašnjenjima.

ŠTA TRENUTNO ČITATE?

Novu istoriju Osmanskog carstva, francuskog autora.

KOJI JOŠ JEZIK BISTE VOLJELI DA NAUČITE ILI ZNATE?

Mađarski, kako bih mogao da znam o čemu su se, kad sam bio mali, domunđavali moji roditelji, majka polu-Nemica i otac Srbin, oboje Vojvođani.