ilustracije: Boris Stapić

“…le coeur si sensible / …srce tako osjećajno”, ilustrovana dvojezična knjiga za djecu i mlade, ali i sve ljubitelje tekstova A. Rimbauda,  V. Hugoa i Ch. Baudelairea, objavljena je izdanju izdavačke kuće PUBLIKA i Fondacije Publika. Ova zbirka početak je istoimenog projekta sociopedagoškog i kulturalnog karaktera, koji realizuju Fondacija Publika i partnersko udruženje “Obrazovanje gradi BiH”, koji obuhvata niz tematskih radionica čitanja, pisanja, prevođenja i ilustriranja na nivou BiH, kao i  konkurs za ilustriranu originalnu priču za djecu.

 Na internacionalnom nivou, ovakva dvojezična i ilustrirana knjiga, po svojoj viziji, ciljevima, formi i sadržaju također predstavlja novi most koji autori projekta žele postaviti između Bosne i Hercegovine i zemalja frankofonije, pozdravljajući tako nedavni ulazak Bosne i Hercegovine kao promatrača u krug zemalja Međunarodne organizacija frankofonije.

Šta se krije između korica

Tri pjesme, tri autora, tri komplementarne teme, razumljive i pristupačne djeci, koje, kad je riječ o Baudelaireovom proznom tekstu,  nadilazeći socijalne razlike između svijeta bogatih i svijeta siromašnih, pozivaju na odbranu zajedničkog bratstva i potragu za jednakošću. Rimbaudova pjesma, više autobiografska, evocira samoću i patnju djece bez porodice. Hugoova pjesma evocira ratna razaranja i pustošenja, metež i mržnju, žudnju za osvetom i jedno dječije srce slomljeno ludilom ljudi, nadu za kojom se traga i, nadasve, put pomirenja koji treba pronaći.

Promocije i aktivnosti

Nakon promocije u Međunarodnoj frankofonoj školi Sarajevo (CIFS), 16. decembra 2011., uslijedile su sociopedagoške radionice kao i radionice ilustracije koje su tretirale teme iz knjige. Aktivnosti su se realizovale u  osnovnim školama u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Goraždu, Donjem Vakufu….

Promocija u Francuskom institutu u Mostaru
Čitanje poezije iz knjige “Srce tako osjećajno… “u okviru poetske večeri „Od Hugoa do danas“- Putovanje kroz francusku i bh poeziju u Figurama
Promocija zbirke u Collegiumu artisticumu
Promocija zbirke u Collegiumu artisticumu