U prijevodu Irfana Teskeredžića poslednja priča iz zbirke Lingam, njemačkog autora Maxa Dathendaya. U saradnji s Oslobođenjem, objavljene su do sada 22 priče prevedena s njemačkog i francuskog. Naredne sedmice čitaoci ovog lista će moći pročitati poslednji prijevod s francuskog iz pera Mirele Alikalfić-Terzić.