ja sam rođena u zimu 1990. u zemlji koja nije moja

ja sam rođena sa očima moga oca možda sam ih ja ukrala on

ne izgleda tako više ja sam rođena

u sedam zemalja ja sam rođena izrezbarena granicama

ja sam rođena sa grobljem jezika umjesto zuba ja sam

rođena da budem tama u krevetu američkog dječaka ili ja

sam rođena noseći mnogo imena da ispune tišinu ja zaboravljam

koje je moje ja zaboravljam šta je to tišina &

koji je to jezik da ga ja ne znam govoriti ja sam rođena

iskrivljenog srca rođena otkucavajući rođena na

peronu podzemne u 103. ulici osneviještena dok krv klizi

okolo rijetka poput vode u mom tijelu ja sam rođena

ženi koja me je uhvatila uplovljavajući u voz &

svakom paru ruku koji me spašava od umiranja majčinim

hladnim prstima uvijajući mi kosu u pletenice bakinim

natečenim zglobovima koji skupljaju moja stopala u svom krilu & mojim samim

skupljenim za kišnicu dižući ih svaki dan do mojih vlastitih usta

da se napiju

Izvor: Dohra Ahmad (ur.): The Penguin Book of Migration Literature. Departures, Arrivals, Generations, Returns. Penguin Books, New York, 2019

PREVELA:

EMINA REKANOVIĆ