Sve ptice – čak i one što ne lete

– imaju krila

Neprestano ispovijedanje

Nesavršenosti opravdavanje

Ovo je tvoja isprekidana ravnoteža (1)

I sve ostalo

Uspori malo

Trenutak izumiranja

Smrt posljednjeg pripadnika vrste

(Nećemo sad o tome)

Ne posustaj

Ovo je naš genski tok (2)

Kako ti se sviđa naš genetički otpliv (3)

Plov, poplava, splav…

Pregrube šeme za drugo poluvrijeme

Haj’ pod vodu, haj’ niz goru

Oslikaj pangenezu po svom razigranom tijelu

Novi bože slavlja

Drži ritam, ne staj, ne smiješ stati

Crick i Watson (4)

Evolucijski razvitak

Ovo ti je majčin lokalni fenomen

Ako je ovo rasna higijena (5)

Zašto se osjećam tako prljavo?

Mikrokozmička duša

Involutivna je zemlja čudesa

Ova živuća tvar

Moderna sinteza

4,6 milijardi godina biologije

Ne zaustavlja ideologije

Ne napreduje sa par/parenje

Na fitness (6) krajolik seksualne selekcije

Preko gora i mora

To je težak stih

Na sapunu otisak ključa

Prelazni fosil (7)

Smjesti se na mjesto

Zabodi zastavu

Zatrpaj zemljanu humku

Stavi pop u popularnu

I muku u nauku

  1. Isprekidana ravnoteža je teorijski model evolucijskih promjena prema kojem današnja vrsta koja se pojavljuje u fosilnom zapisu postaje stabilna, ispoljavujući male evolucijske promjene u većem dijelu svoje geološke prošlosti.
  2. Genski tok (ili genska migracija) je termin iz oblasti populacijske genetike koji označava transfer gena iz jedne populacije u drugu.
  3. Referenca na “genetički drift” (ili genetičko pomjeranje), neadaptacijski faktor koji može učestvovati u formiranju karakterističnih genskih fondova osobenih populacija živih bića.
  4. James D. Watson i Francis H.C. Crick, naučnici sa Univerziteta u Kembridžu, su 1953. godine otkrili strukturu DNK molekule kao dvostruke uzvojnice. Zajedno sa M. Wilkinsom, 1962. godine dobili su Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu.
  5. Rasna higijena je termin iz eugenike ranog XX vijeka, djelomično iskorišten u nacističkoj Njemačkoj. Označavao je napore da se izbjegne miješanje rasa.
  6. Fitness ili adaptivna vrijednost je centralna premisa teorije evolucije koja opisuje sposobnost preživljavanja i razmnožavanja.
  7. Prelazni fosil je ostatak organizma koji se pojavio između poznate ranije verzije vrste i trenutne vrste.

S engleskog jezika prevela Minja Pješčić. Lektura Sandra Zlotrg.

Fotografija: ​Uche Iroegbu

Tekst je preveden u sklopu projekta „Migracije, izbjeglištvo i egzil u savremenoj američkoj književnosti“, koji uz podršku kulturnog granta Državnog sekretarijata Sjedinjenih Američkih Država provodi Fondacija Publika, u saradnji s Udruženjem prevodilaca u BiH.

Objavljeno na književnom portalu Strane.ba, 20,juna 2021.