Projekat „Titeuf u BiH“ – projekat senzibilizacije djece i mladih prema strip umjetnosti – bio je podijeljen na dva dijela: objavljivanje u školskom časopisu 5PLUS (distibuira se u 400 osnovnih škola u BiH) 24 Titeufove table s pedagoškim vodičima; 24 table objavljene u dnevnim novinama Oslobođenje (u KUN-U); sociopedagoške radioniceContinue Reading