Poezija Nicolasa Bouviera, baš kao što očekujemo od svjetskog putnika, putopisca i slikara, sva je od slika, boja i utisaka. Kako te slike najljepše prenijeti u naš jezik, poštujući i ritam koji one imaju u francuskom jeziku? Kako dočarati taj doživljaj predjela i trenutaka koje je autor htio zabilježiti? I koja je važnost istraživanja pri prevođenju bilo koje vrste teksta? O svemu tome smo razgovarali na posljednjoj radionici projekta TransLab Sarajevo-Pariz sa sjajnom moderatoricom Vandom Mikšić.