Fondacija Publika, Udruženje prevodilaca u BiH i Glosar Mostar pozivaju vas na drugu radionicu književnog prevođenja za ruski jezik u četvrtak, 17.decembra 2020. od 18:00 do 20:00 na Zoom platformi.
Radionicu će voditi Adijata Ibrišimović-Šabić, prevoditeljica i vanredna profesorica za Rusku književnost na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Tema radionice: kritika prijevoda poezije Maka Dizdara na ruski jezik i rad na prevođenju romana u stihu Gnedič Marije Rybakove sa ruskog na bosanski jezik.
Molimo vas da prijave šaljete najkasnije do 10. decembra na adresu: azra@publika.co.ba nakon čega ćete dobiti tekstove koje treba pripremiti za radionicu.