Promocija knjige S v e   p t i c e  i m a j u   k r i l a, migracije, izbjeglištvo i egzil u savremenoj američkoj književnosti

održaće se u srijedu, 30.novembra u 18 sati

u ateljeu Figure, Danijela Ozme 12/3

Moderiraće i razgovarati s prevodiocima: Đorđe Krajišnik

Tekstove zbornika prevodile: Amila Karahasanović, Anita Vlašić, Emina Rekanović, Ivana Nevesinjac, Jasenka Kapetanović, Katarina Stipić-Komadina, Minja Pješčić, Mirela Alikalfić-Terzić, Nikica Kraljević, Olivera Živković, Sajra Subašić, Sanja Oneščuk, Ulvija Tanović, Una Tanović, Željka Babić.

Objavljivanje knjige omogućila Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

https://www.oslobodjenje.ba/magazin/kultura/knjizevnost/fondacija-publika-najavljuje-promocija-knjige-sve-ptice-imaju-krila-812984