Beogradskom predstavljanju izdanja u Francuskom kulturnom centru (30. novembar, 18:00 časova) prisustvovali su i sâm autor, kao i prevodilac-izdavač Azra Pita, strip autor Vladimir Vesović, publicista/scenarista Zoran Stefanović, te francuski ambasador u Beogradu Jean-Francois Teral..