Nakon albuma San monstruma (2002.), 32.decembar (2003.), Rendez-vous u Parizu (2006.), Publika je u novembru ove godine objavila i posljednji album u nizi pod nazivom Četiri ?. S ovim albumom okončana je priča koju je autor posvetio Sarajevu, i čiji junaci su Amir, Lejla i Nike, rođeni 1993. godine u opkoljenom Sarajevu.

22. novembra 2007. godine održana je promocija albuma Četiri u sali SARTR-CDA. Promociji su prisustvovali autor Enki Bilal, bosanskohercegovački strip autori Muhamed Kafedžić i Boris Stapić, a moderator je bio novinar i publicista Ahmed Burić. Na promociji je osim predstavljanja albuma Četiri prikazan i Bilalov posljednji film Monstrum.

Enki Bilal i „Četiri: posljednji čin“ u B e o g r a d u

Beogradskom predstavljanju izdanja u Francuskom kulturnom centru (30. novembar, 18:00 časova) prisustvovali su i sâm autor, kao i prevodilac-izdavač Azra Pita, strip autor Vladimir Vesović, publicista/scenarista Zoran Stefanović, te francuski ambasador u Beogradu Jean-Francois Teral..