NOVO !!!

"...le coeur si sensible / …srce tako osjećajno",

zbirka tekstova o djeci, autora A. Rimbauda,  V. Hugoa i Ch. Baudelairea

Na osnovu lirskih tekstova Arthura Rimbauda, Victora Hugoa i Charlesa Baudelairea, idejni tvorci zbirke nude jedan nov pogled na životni put djece “siročadi” koja su se našla između dva svijeta: svijeta mira i svijeta rata; bogate sredine i siromašne sredine; obiteljske sreće i odsustva dragih bića.

Nositi se s bolnom prošlošću i iz toga crpiti snagu, suočavati se s budućnošću kad je nesigurna, i čak biti u stanju živjeti slobodno i potpuno pomireno s drugima u sadašnjosti, to je u suštini misije svakog pojedinca kojoj izdavač i partneri ove zbirke žele dati svoj doprinos.

Zbirka "...le coeur si sensible / …srce tako osjećajno" početak je istoimenog projekta sociopedagoškog i kulturalnog karaktera, koji realizuju Fondacija Publika i partnersko udruženje “Obrazovanje gradi BiH”, koji obuhvata niz tematskih radionica čitanja, pisanja, prevođenja i ilustriranja na nivou BiH, kao i  konkurs za ilustriranu originalnu priču za djecu.

Na internacionalnom nivou, ovakva dvojezična i ilustrirana knjiga, po svojoj viziji, ciljevima, formi i sadržaju također predstavlja novi most koji autori projekta žele postaviti između Bosne i Hercegovine i zemalja frankofonije, pozdravljajući tako nedavni ulazak Bosne i Hercegovine kao promatrača u krug zemalja Međunarodne organizacija frankofonije.

Knjiga je u prodaji u sarajevskim knjižarama,  na 7..Zimskom sajmu u Skenderiji, a može se naručiti i putem interneta.

Napominjemo da je prihod od prodatih knjiga  (cijena: 10 KM ) namijenjen udruženju “Obrazovanje gradi BiH”  za projekat opismenjavanja romske djece.

Promocija knjige ce se odrzati u cetvrtak 22.decembra  19:00 u knjizari Sahinpasic, ulica Vladislava Skarica, 8.  u saradnji s Udruzenjem prevodilaca u BiH i Centrom Andre Malraux.